Markedsføring

Det er vigtigt, at man er klar i spyttet og anvender de rette virkemidler, når man henvender sig på en markedsplads, hvor kunderne fokuserer mere og mere på kvalitet, image og brand.

Det er ikke altid, at tingene står helt klart for en, når man modtager om kommunikationsmateriale. Hvad virker? Hvad virker ikke? Underbygger den visuelle kommunikation den verbale? Der er mange spørgsmål, der kræver et svar…

Vi tager gerne en snak om de markedsføringsopgaver, du står overfor i din virksomhed – stort som småt.

Klar og tydelig kommunikation
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvem målgruppen for ens kommunikation er – og om der eventuelt er flere forskellige interessenter. I hvilken kontekst læses og tolkes de budskaber og signaler du sender – og hvilket sprog anvender man. Din kommunikation skal være klar, tydelig og fri for flimmer.

Mit Bureau kan gennemse/-læse din virksomheds kommunikation – og komme med input lige fra idéer, til den færdige visuelle kommunikation, der med forankring internt i virksomheden, giver et klart signal med gennemslagskraft på markedspladsen.